Energiatõhususe menüü

Energiatõhusus

Hoonete energiatõhusus on valdkond, mille eesmärk on vähendada inimtekkelist keskkonnamõju läbi hoonete energiatarbimise vähendamise. Hoonete energiatõhususele tuleb tähelepanu pöörata kogu hoone elukaare vältel, alates hoone esimesest planeerimisest kuni hoone kasutusea lõpuni välja.

O3 pakub igakülgset energiatõhususe alast konsultatsiooni ja projekteerimisteenust.

Antud lehele on koondatud ülevaatlik info hoonete energiatõhususest ja selle olulisusest, energiatõhususarvu (ETA) ja kaalutud energiaerikasutuse (KEK) olemusest ja arvutusmetoodikatest, energiamärgisest ja selle vajalikkusest, energiatõhususe meetmetest ja nende rakendamisest, suvisest ülekuumenemisest ja selle vältimisest, loomulikust päevavalgusest ja selle nõuetest ning hoonete energiaauditist ja selle kasulikkusest.