O3 missioon on pakkuda Tellijale tehnosüsteemide terviklahendust ning leida parim lahendus juba võimalikult varajases projekti staadiumis.

O3 teostab lahendused BIM (Building Information Modeling) süsteemis, et anda Tellijale projektist parim võimalik ülevaade!

Ehitusprojekti standardis EVS 932:2017 on 30 projektiosa, millest O3 katab poole nii rajatiste kui hoonete projekteerimise mahust. O3 eelis Tellija jaoks on tehnosüsteemide terviklahendus ja tehnosüsteemide peaprojekteerimise olemus.

TEHNOSÜSTEEMIDE PROJEKTIDE JUHTIMINE

Tehnosüsteemide projekteerimise projektijuhtimine

Tehnosüsteemide mudeldamine/ modelleerimine

Tehnosüsteemide konsultatsioon

VÄLISVÕRKUDE PROJEKTEERIMINE

Elektrivarutuste välisvõrk

Välisvalgustus

Nõrkvoolu välisvõrk

Soojusvarustuse välisvõrk

Soojusallikas

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

TEHNOSÜSTEEMIDE PROJEKTEERIMINE

Kütte-, ventilatsiooni-, jahutuspaigaldis ja soojussõlm, mehaaniline suitsutõrjepaigaldis

Veevarustuse ja kanalisatsioonipaigaldis, tuletõrjeveevärk

Tugevvoolupaigaldis

Valgustus

Nõrkvoolupaigaldis

Automaatikapaigaldis, tuleohutussüsteemide automaatikapaigaldis

ENERGIATÕHUSUS

Energiamärgis

Suvine ruumitemperatuuri kontroll

Päevavalgustegur

Ülekuumenemise vältimine, päevavalguse parandamine

Kütte- ja jahutuskoormuse arvutus

Tasuvusanalüüs

Taastuvenergiad

Võta ühendust

+372 5387 0338
info@o3.ee

Aadress

Keemia 4
10616 Tallinn

Projektijuhid

Mariin Ling-Kivima+372 5342 7789
Mihkel Hiielaid+372 5343 5028
Targo Pomerants+372 526 3005

Osakonnad

KVJ osakond +372 5345 6129
VK osakond +372 5344 0705
EL osakond +372 5344 3008
EE osakond +372 5346 0896

Saada hinnapäring