Energiaaudit

Energiaaudit

Mis on hoone energiaaudit

Hoone energiaaudit on kogutud andmetele ja mõõtmistele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle ühes osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks.

Energiaauditi üldine eesmärk on kindlaks teha hoone energeetiline olukord ja pakkuda välja võimalikud parandusmeetmed. Energiaaudit on kasulik abivahend valmistamaks ette hoone renoveerimise kava, kuna kajastab endas ka säästumeetmete tasuvusaega ning meetmete omavahelisi sõltuvusi ja komplektsust. Koos tehnilise seisundi paranemisega tõuseb ka hoone turuväärtus. Kui võrrelda energiamärgist ja energiaauditit, siis lihtsustatuna saab öelda, et energiamärgis kajastab hoone energiatõhususe seisukorda, energiaaudit aga näitab, kuidas hoone energiatõhususe seisukorda parandada.

Kui hoonekarp on remontivajav, tasub teostada hoone energiaaudit, et kavandada paralleelselt kõiki energiasäästu andvaid töid.

Hoone energiaauditeid koostab hoone energiaaudiitor.

Energiaauditi tellimiseks võtke O3-ga ühendust hinnapäringuvormi kaudu – märkige päringusse kindlasti ka hoone täpne aadress.

Millest koosneb hoone energiaaudit

Hoone energiaaudit koosneb laias laastus neljast etapist:

  • Objektiga tutvumine, mis hõlmab endast kohtumist hoone valdajate ja kasutajate esindajatega, olemasoleva dokumentatsiooni ja üldiste andmete hankimist eri osapooltelt ning probleemide ja murede ärakuulamist;
  • Energia- ja/või kütusetarbe andmete hankimine ja soojustehniliste arvutuste läbiviimine. Energia- ja kütusetarbe andmed esitab hoone valdaja;
  • Objektil läbiviidavad mõõtmised, mis hõlmavad endas oluliste ruumide temperatuuri, õhuniiskuse ja süsihappegaasi taseme mõõtmist. Märgitakse üles hoone piirdetarindite ja seadmete iseloomulikud puudused. Kui audit koostatakse soojal aastaajal, mil temperatuuride mõõtmised ei anna hinnanguks vajalikke tulemusi, võib kokku leppida töö läbiviimises etappide kaupa;
  • Kogutud andmete töötlemine ja hoone energiabilansi koostamine. Esitatakse valik energiasäästumeetmeid ja kirjeldatakse meetmete olemust, maksumust, mõju ja tasuvusaega.

Hoone energiaauditi koostamiseks on vaja ligipääsu hoonele ja võimalust teostada vajalikud mõõtmised. Audiitorile peaks olema kättesaadav hoone tehniline dokumentatsioon. Audit on edukas, kui audiitor, hoone ekspluatatsiooni eest vastutajad ja hoone kasutajad tegutsevad käsikäes ja vahetavad informatsiooni. Hoone kasutajad saavad anda väärtuslikku informatsiooni hoone defektide ja puuduste kohta ning osutada sisekliima probleemidele. Tavaliselt on piisav, kui audiitor küsitleb 15-20% hoone elanikest (või töötajatest).

Kui soovid saada lisainfot, siis võta meiega ühendust!